Home

ประกาศทั่วไป

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
15 ก.พ. 2567 ประกาศนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ

28 ธ.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

25 ธ.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

15 ธ.ค. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)

30 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

27 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อการเป็นลูกจ้าง(ตำแหน่่งพยาบาลวิชาชีพ)

20 พ.ย. 2566 ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)

27 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

27 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

20 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

หน้า

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
25 ธ.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ

18 ธ.ค. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

17 พ.ย. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

09 พ.ย. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม

08 พ.ย. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2567

26 ต.ค. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

26 ต.ค. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทเภสัชกรรมและยาสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2567

26 ต.ค. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

26 ต.ค. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์(งานทันตกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2567

26 ต.ค. 2566 แผนปฏิบัติราชการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน้า

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

วัน เช้า 8.00 น - 12.00 น. บ่าย 13.00 น. - 16.30 น.
จันทร์

คลินิกความดันสูง

ระบบทางเดินอาหาร

โรคไทรอยด์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อังคาร

คลินิกความดันสูง

ฝากครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
พุธ

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเลิกเหล้า - บุหรี่ - ยาเสพติด

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวัณโรค

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ชมรมแสงตะวัน

ศุกร์

โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง ลมชัก

โรคความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ศุกร์

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ฉีดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เด็กมากกว่า 1 ปี ฉีดวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.

  • บริการทันตกรรม ทุกวัน ในเวลาราชการ