Home

ประกาศทั่วไป

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
14 พ.ค. 2567 ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

14 พ.ค. 2567 ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ นักกายภาพบำบัด

14 พ.ค. 2567 ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

02 พ.ค. 2567 นางสาว กุหลาบ อ่อนระทวย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง นำคณะครูและนักเรียน กศน.อำเภอโพธิ์ทอง ผูกผ้าที่รั้วหน้าโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตามโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

25 เม.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพกส.และลูกจ้างชั่วคราว

23 เม.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)

23 เม.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

01 เม.ย. 2567 ประกาศนโยบาย Smart Energy and Climate Action

29 มี.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

26 มี.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)

หน้า

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
09 พ.ค. 2567 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567

09 เม.ย. 2567 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567

06 มี.ค. 2567 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

06 ก.พ. 2567 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567

08 ม.ค. 2567 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566

25 ธ.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ

18 ธ.ค. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

17 พ.ย. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

09 พ.ย. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม

08 พ.ย. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2567

หน้า

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

วัน เช้า 8.00 น - 12.00 น. บ่าย 13.00 น. - 16.30 น.
จันทร์

คลินิกความดันสูง

ระบบทางเดินอาหาร

โรคไทรอยด์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อังคาร

คลินิกความดันสูง

ฝากครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
พุธ

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเลิกเหล้า - บุหรี่ - ยาเสพติด

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวัณโรค

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ชมรมแสงตะวัน

ศุกร์

โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง ลมชัก

โรคความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ศุกร์

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ฉีดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เด็กมากกว่า 1 ปี ฉีดวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.

  • บริการทันตกรรม ทุกวัน ในเวลาราชการ