งานสารสนเทศทางการแพทย์

 

1. พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  >>>คลิกที่นี้<<<

2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบ IT  >>>คลิกที่นี้<<<

3. ข้อกำหนดการเข้าใช้งานห้องเซิร์ฟเวอร์โรงพยาบาลโพธิ์ทอง  >>>คลิกที่นี้<<<

4. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข   >>>คลิกที่นี้<<<

5. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  >>>คลิกที่นี้<<<