ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโพธิ์ทอง

โทร 098-545-8547  เปิดทำการวันและเวลาราชการ

การเตรียมตัวรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีดังนี้

 1. เตรียมบัตรประชาชน
 2. ใบส่งตัวจากต้นสังกัดเดิมที่เคยรับบริการอยู่
 3. ผลเลือดและประวัติการรักษาจากที่เดิมโดยเฉพาะ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสซี 
 4. กรอกใบสมัครรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพร้อมเซ้นต์ยินยอมรับการฟอกเลือด

ขั้นตอนในการสมัครรับการฟอกเลือด

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อยื่นความจำนงเพื่อเข้ารับการฟอกเลือดและยื่นเอกสารที่เตรียมมาให้เจ้าหน้าที่
 2. พยาบาลจะสอบถามสิทธิ์ในการรักษาและตรวจสอบสิทธิ์
 3. นัดวันฟอกเลือด
 4. ให้เอกสารแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและญาติ

เมื่อต้องเริ่มต้นมาฟอกเลือดท่านต้องทำอย่างไร

 1. ยื่นบัตรนัดแก่เจ้าหน้าที่พยาบาล
 2. จดชื่อบนกระดานเพื่อแจ้งคิวแล้วนั่งรอพยาบาลเรียกชื่อ
 3. ชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกบนกระดานที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้
 4. ล้างฟอกทำความสะอาดแขนข้างที่ทำผ่าตัดต่อเส้นเลือดไว้หากเส้นเลือดเป็นแบบแทงไว้ที่คอชั่วคราวให้ล้างมือแล้วเช็ดให้แห้ง
 5. อ่านคู่มือสุขศึกษา
 6. หากมีอาการผิดปรกติให้แจ้งพยาบาล เช่น เป็นไข้ เลือดออกตามไรฟัน มีประจำเดือน หรือ แพทย์นัดถอดฟัน หรือนัดทำผ่าตัดใดๆ ให้รีบแจ้งพยาบาลเพื่องดยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 7. พยาบาลตรวจประเมินร่างกายเบื้องต้นและเรียกชื่อเพื่อนอนเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ขณะฟอกเลือดต้องปฏิบัติตัวยังไง

 1. ในขณะที่ท่านรับการฟอกเลือด ท่านควรเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนัก เพราะจะทำให้เกิดความดันโลหิตตกขณะฟอกเลือดได้ หากจำเป็นควรทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย
 2. ท่านควรนอนนิ่งๆ ไม่ยกแขนไปมาเพราะอาจทำให้เส้นเลือดที่แทงไว้แตกได้
 3. หากมีอาหารผิดปกติ หรือไม่สบายตัวให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที เช่น ร้อน หูอื้น ไม่สุขสบายตัว ใจสั่น แน่นหน้าอก เจ็บบริเวณเส้นที่แทง มีเลือดออก เพื่อรับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

เมื่อฟอกเลือดเสร็จท่านจะทำอย่างไร

 1. พยาบาลจะทำการคืนเลือดให้หลังจากนั้นจะทำแผลที่บริเวณคอ หรือ ปิดแผลบริเวณที่แทงเข็มให้
 2. หากท่านมีอาการหน้ามืด ไม่สบายตัวให้แจ้งเจ้าหน้าที่
 3. หากท่านไม่มีอาการผิดปกติให้ชั่งน้ำหนักพร้อมจดบันทึกและสามารถกลับบ้านได้

เมื่อจะเริ่มต้นสมัครรับการฟอกเลือดจะต้องทำอย่างไร

ก่อนอื่นขอเกริ่นเป็นบทนำก่อนว่า เมื่อแพทย์ระบุว่าท่านป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะที่จะเข้ารับการรักษาท่านจะมีสิทธิ์เลือกในการรักษา 3 ทางดังนี้

 1. ฟอกเลือดทางหน้าท้อง
 2. ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 3. การผ่าตัดเปลี่ยนไต
สิทธิ์อะไรบ้างที่ใช้ในการฟอกเลือด

สิทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือดมีดังนี้

 1. สิทธ์ทั่วไป คือสิทธิ์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธ์หาก่านจำเป็นต้องรับการฟอกเลือดท่านจะต้องชำระเงินเองในการฟอกเลือดแต่และครั้ง

 2. สิทธ์ประกันสังคม คือสิทธ์ที่ผู้ประกันตนได้ยื่นสมัครไว้แล้วท่านสามารถแจ้งแพทย์เพื่อเขียนใบสมัครเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้และสามรถนำส่งเอกสารได้ที่สำรักงานประกันสังคมที่ใกล้บ้านท่านได้เลย ช่วงที่ท่านตออนุมัติสิทธิ์เบิกท่านสามารถฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ แต่ท่านจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเมื่อท่านได้รับอนุมัติสิทธ์ ท่านจึงนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่าฟอกเลือดได้คืน
 3. สิทธ์บัตรทอง คือผู้ที่มีสิทธ์ในการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล เมื่อแพทย์ระบุให้ท่านฟอกเลือดได้ท่านจะต้องเริ่มรับการฟอกเลือดทางหน้าท้องก่อน โดยท่านสามารถทำเองที่บ้านและรัฐบาลจะจัดส่งอุปกรณ์ให้ท่านถึงที่บ้านโดยท่านไม่มีค่าใช้จ่าย หากเกิดปัญหาไม่สามารถฟอกเลือดทางหน้าท้องได้แล้ว แพทย์จะห่านฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฟรี ในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง หรือ รพ. เอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับบัตรทอง

หากท่านมีข้อบ่งชี้ที่ไม่สามารถรับการฟอกเลือดด้วยการฟอกทางหน้าท้องได้แพทย์จะระบุให้ก่านฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ท่านสามารถใช้บริการฟอกเลือดของรัฐทุกที่หรือสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศ

 1. สิทธ์ข้าราชการ ท่านสามรรถใช้สิทธ์รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง
 2. สิทธ์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ท่านสามารถใช้สิทธ์ได้เหมือนข้าราชการ
 3. สิทธ์รัฐวิสาหกิจ ท่านสามรรถใช้สิทธ์ได้โดยการสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จไปเบิกจากต้นสังกัดเอง