นางสาว กุหลาบ อ่อนระทวย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง นำคณะครูและนักเรียน กศน.อำเภอโพธิ์ทอง ผูกผ้าที่รั้วหน้าโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตามโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พฤหัสบดี, พฤษภาคม 2, 2567