Home

ประกาศทั่วไป

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
01 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่

09 มิ.ย. 2564 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

25 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

22 ก.พ. 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

25 ธ.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ลนต์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเบ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

23 ก.ย. 2563 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

20 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

17 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นวก พัสดุ

30 ก.ค. 2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

หน้า

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

วัน เช้า 8.00 น - 12.00 น. บ่าย 13.00 น. - 16.30 น.
จันทร์

คลินิกความดันสูง

ระบบทางเดินอาหาร

โรคไทรอยด์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อังคาร

คลินิกความดันสูง

ฝากครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
พุธ

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเลิกเหล้า - บุหรี่ - ยาเสพติด

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวัณโรค

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ชมรมแสงตะวัน

ศุกร์

โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง ลมชัก

โรคความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ศุกร์

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ฉีดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เด็กมากกว่า 1 ปี ฉีดวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.

  • บริการทันตกรรม ทุกวัน ในเวลาราชการ