Home

ประกาศทั่วไป

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
29 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

29 พ.ค. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

29 พ.ค. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

19 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

07 พ.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๗ รายการ

07 พ.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ

01 พ.ค. 2563 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

23 เม.ย. 2563 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๗ รายการ

23 เม.ย. 2563 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ

15 เม.ย. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

หน้า

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

วัน เช้า 8.00 น - 12.00 น. บ่าย 13.00 น. - 16.30 น.
จันทร์

คลินิกความดันสูง

ระบบทางเดินอาหาร

โรคไทรอยด์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อังคาร

คลินิกความดันสูง

ฝากครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
พุธ

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเลิกเหล้า - บุหรี่ - ยาเสพติด

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวัณโรค

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ชมรมแสงตะวัน

ศุกร์

โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง ลมชัก

โรคความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ศุกร์

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ฉีดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เด็กมากกว่า 1 ปี ฉีดวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.

  • บริการทันตกรรม ทุกวัน ในเวลาราชการ