Home

ประกาศทั่วไป

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
23 เม.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)

23 เม.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

01 เม.ย. 2567 ประกาศนโยบาย Smart Energy and Climate Action

29 มี.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

26 มี.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)

14 มี.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)

15 ก.พ. 2567 ประกาศนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ

28 ธ.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

25 ธ.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

15 ธ.ค. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)

หน้า

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
08 พ.ย. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2567

26 ต.ค. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

26 ต.ค. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์(งานทันตกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2567

26 ต.ค. 2566 แผนปฏิบัติราชการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

26 ต.ค. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

26 ต.ค. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทเภสัชกรรมและยาสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2567

09 ต.ค. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน

07 ก.ย. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม

05 ก.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด ด้วยวิธีปรวดกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

25 ส.ค. 2566 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

วัน เช้า 8.00 น - 12.00 น. บ่าย 13.00 น. - 16.30 น.
จันทร์

คลินิกความดันสูง

ระบบทางเดินอาหาร

โรคไทรอยด์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อังคาร

คลินิกความดันสูง

ฝากครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
พุธ

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเลิกเหล้า - บุหรี่ - ยาเสพติด

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวัณโรค

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ชมรมแสงตะวัน

ศุกร์

โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง ลมชัก

โรคความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ศุกร์

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ฉีดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เด็กมากกว่า 1 ปี ฉีดวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.

  • บริการทันตกรรม ทุกวัน ในเวลาราชการ