ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (จิตเวชและยาเสพติด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤหัสบดี, มิถุนายน 1, 2566