ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ศุกร์, มิถุนายน 12, 2563