ประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

พฤหัสบดี, มิถุนายน 11, 2563