ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้องรังด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พุธ, เมษายน 8, 2563