ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (จิตเวชและยาเสพติด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร, มิถุนายน 20, 2566