เผยแพร่และสั่งการให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

พุธ, ธันวาคม 4, 2562