ประกาศเจตนารมณ์องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองขับเคลื่อนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพเพื่อความรอบรู้ ด้าน ๓อ ๒ส ด้วย๓ย(ยึดมั่น ยืนยง ยั่งยืน)

อังคาร, กุมภาพันธ์ 7, 2566