ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อังคาร, พฤษภาคม 19, 2563